کربن اکتیو – خرید کربن فعال قیمت بازار – فرآب تدبیر تصفیه

از کربن اکتیو یا این که فعال برای سفید نمودن دندانها نیز به کار گیری میشود. اگر در آب فلزات سنگین و نیترات وجود داشته باشد کربن اکتیو آنها را حذف نمی کند مگر این‌که ایجاد کننده کربن از قبل به موضوع حذف همین فلزات اشاره کند. همین مخلوط اهمیت الکل ها، دی اُل ها، اسیدها و بازهای قوی، فلزات و بیشتر ترکیبات معدنی مانند لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و بوریک اسید پیوندهای مهربانی تولید نمی کند، ولی یُد را خیلی عالی جذب می کند. کربن مصرف شده به صورت لجن در حوض ته نشینی جمع می شود. کربن اکتیو یک مدل جاذب کار کشته کلیدی جذب سطحی فوق العاده می باشد بطوریکه در هیچ حلال شناخته شده ای حل نمی شود و برجسته ترین مشخصه آن حذف انتخابی آلاینده هاست و در بعضا موردها برای بازیافت مواد هم بکار می رود. کربن فعال دانه ای نیز به رخ واحد تماسی جداگانه و یا بعنوان یک بستر در ترکیب اهمیت صافی شنی و آنتراسیت به عمل می رود. از پیشین تا امروز زغال فعال شده یک عدد از دارای ترین مواد برای تصفیه آب و هوا به شمار می رود که حتی در سفید کردن سطح های و دندان ها هم نقش مهمی دارند. کربن اکتیو نقش موثری در تصفیه آب و از بین بردن میکروبها و آلودگیهای آب داراست و به راحتی در یک‌سری ثانیه بوی بد کلر را از در بین برده و مزه آن را خوب تر میکند. نقش اساسی کربن فعال در زمینه جذب ناخالصی های آلی محلول و از فی مابین بردن مواد اثرگذار بر بو، طعم و رنگ در هیدروکربن های هالوژنه و سایر آلاینده های کربن فعال و تصفیه آب آلی است. یک عدد دیگر از زمینه های کاربردی گسترده کربن فعال، تصفیه و از بین بردن مایعات است که از با ویژه ای در داروخانه ها، مواد غذایی، نوشیدنی و سایر صنایع برخوردار است. از ویژگی های آن می توان به قدرت مکانیکی بالا، افت فشار کم و میزان غبار قلیل اشاره کرد و از آن به جهت جذب در فاز گازی به کارگیری می کنند. روش های مختلفی به جهت رویارویی حساس همین اختلال وجود دارد که از جمله آن ها می توان به به کارگیری از زغال اشاره نمود. کوچکترین ذرات کربن یا این که ذغال را می قدرت در نوع پودری آن ها بازدید نمود. این مسئله باید گزینه دقت کسانی که همین ماده را در فیلترهای بوگیر ، هودها و سیستم های کنترل گاز به کارگیری می نمایند قرار بگیرد، زیرا مونواکسید کربن بوسیله حواس انسان قابل تشخیص نیست که سمی و مرگ آور است.