چرا باید مقاوم سازی کنیم؟

اجرای ترفند ژاکت بتنی خوبتر است اساسی قالب و بتن خود جرم صورت گیرد ولی در صورتی که لایه بتن طولانی تر شده ضخامت کمی داشته باشد، استفاده از روش شاتکریت بهتر از بتنریزی میباشد. اضطراری به یاداوری هست که برای ارتقا درگیری در میان بتن تازه و بتن دیرباز می بایست لایه نگهدارنده میلگرد ها تراشیده شده و آنگاه مبادرت به تقویت ستون نماییم. دارای گذشت دوران و پیشرفت دانش مهندسی واضح است که آیین نامههای تازه ایمنی بیان شده و از روشهای جدید به جهت تولید ساختمانها به کارگیری شود. این طریق مقاومسازی در برابر زمین لرزه ضعف سیستمهای مقاومسازی اهمیت ورقههای فولادی و بتنی را از بین بردن کرده و با تولید تکنیکهای تازه مثل کامپوزیتهای مختلط(هیبرید) و کامپوزیتهای پیشتنیده توانسته کامپوزیتهای FRP توسعهیافتهای را ساخت کند. در همین شیوه مهم مقاوم سازی هر قسمت از بنا نهایتا کل آن مقاوم سازی می شود. که به تیتر یک طرز مدرن مقاوم سازی و جایگزین مصالح سنتی و شیوه­ های موجود شناخته می شود. زمان گزینش فرم سازه، تعیین مصالح آیتم استفاده غالبا برهان مهمی میباشد و مصالح بنا ای بعضا مواقع به علت در دسترس بودن یا این که ملاحظات سیاسی یا اقتصادی گزینش می شوند. باتوجه به این‌که ساختمان های موجود گاها بدون علم کافی به روش درست ،طراحی سازه ساخته شده اند وحتی ساختمان های ساخته شده بر مبنا استاندارد های سابق نیز امروزه به عامل تغییر و تحول در برخی مفاد دین نامه ای، نیاز به امر مقاوم سازی دارند. به مراد عملکرد مناسب یک کادر خمشی مهاربندی شده، وجود اتصالات اهمیت ظرفیت باربری به اندازه بسیار حائز دارای می باشد. به عنوان نمونه افزودن بادبند در ساختمان های فلزی مضاعف ساده بوده، در حالی که در ساختمان های بتنی همین کار، مشکلات اجرایی فراوانی دارد، لذا افزودن دیوار برشی می تواند راهکار عملی بهتری برای ساختمان های بتنی باشد. برای مقاوم سازی بنا ها شیوه های مضاعف متنوعی وجود داراست که نحوه های مقاوم سازی ذکر شده در واقع مرسوم ترین طریق های مقاوم سازی محسوب می شوند . نحوه پ از طریق ب آسان خیس میباشد البته احتمال بریده شدن فولاد خمشی در حین ساخت سوراخ ها در تیر وجود دارد. این کار نیز هزینه بر است و نیز به روزگار نیاز دارد.هر دسته تغییراتی که در اسکلت ساختمان ایجاد گردد، سبب تغییر‌و تحول ویژگی های رفتاری آن می شود. اگر شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طرز به کار گیری از مقاوم سازی روستایی دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.