مقدمه ای بر فرمت های محبوب کتاب های الکترونیکی

تا آوریل 2008، بیش از 8200 آلبوم از بیش از 4800 هنرمند موجود است. به تیتر مثال، من شک وتردید دارم که تنها “O’Reilly” را فهرست نماییمبرای واجد شرایط بودن در لیست ما باید یک پیوند مستقیم به یک حوزه‌ بدون DRM وجود داشته باشد و برای دسترسی به نرم افزار مخصوص نیاز نیست.. می‌توانید آن را در کتاب‌فروشی‌ها خریداری کنید، نسخه‌های آن را از رسانه اوریلی پیشنهاد دهید، یا آن را از اینجا مرور و دانلود کنید. در صورتی که علم آموزی گزاره ای از مکتوب را در یادداشت های خود اسکن کند، دزد میباشد یا این که دزد دریایی؟ آیا حساس تلاوت کتاب مدرسه خویش توسط علم آموز در تعطیلات در فرانسه مخالف هستید؟ آیا شما هم مخالف هستید، مثلاً، یک علم آموز نسخه ای از کتاب خود را به یک عدد از دوستانش امانت دهد؟ آیا این علم آموز به عامل کارایی به جهت یادگیری ترفند های ناشر باید تنبیه شود؟ و اگر دانش آموز بپرسد که چگونه مکتوب صحافی برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید شده است چه؟ آیا شما می گویید که علم آموزان نباید اجازه داشته باشند که مکتوب خود را در صورتی که یک خط خط زده و بازنویسی شده است، بدهند؟دانش‌آموزان در مورد پلتفرم‌هایی که بایستی از آنان استفاده کنند، لحاظ زیادی ندارند. برخی ممکن می باشد بگویند که همین اصطلاحات معقول هستند، که علم آموزان حق ندارند ابزارهایی را که در طول تحصیل خویش به کارگیری می نمایند یاد بگیرند یا داده ها را اهمیت همسالان خویش به اشتراک بگذارند. احتمال دارد منتشر کننده – همانطور که در موقعیت عدم خدماتی که قبلاً ذکر کردم متوجه شدم – همین حق را به جهت خویش محفوظ می دارااست که بعداً برای دسترسی به کتاب ها هزینه دریافت کند. مدرسه ممکن می باشد به آنها نشانی پست الکرونیکی ارائه شده توسط Microsoft Office 365 بدهد و از آن‌ها بخواهد که اساسی حالت اجبار شده بوسیله ناشر موافقت کنند. اگر شیوه اخذ کد دسترسی به مکتوب الکترونیکی از یک چاپ کننده متمرکز ادامه یابد، ممکن میباشد شاهد انحصار نشر دهنده باشیم که در آن کتاب‌های درسی آیتم نیاز برای تدریس رایگان حیاتی قیمت هنگفتی از ما بدور می‌شوند. همگی کاراکترهای یک محدوده مشخص همیشه در یک فونت وجود ندارند. می توانید از ابزاری مانند Babel Map استفاده نمایید تا مشاهده کنید دقیقاً کدام کاراکترها گنجانده شده اند. و حتی درصورتیکه با نسخه معینی از قرارداد موافقت کنند، بیشتر ناشران حق تغییر آن را به جهت خویش محفوظ می دارند.