خانه هوشمند (Smart Home): مزایا و امکانات خانه هوشمند چیست؟

به همین نحوه سناریوی حضور گفته میشود. در همین تحقیق 11 متغیر مستقل به تیتر ویژگیهای مناطق شهری و 2 متغیر وابسته شامل تعداد دانش آموزانی که پیاده به مکتب می فرآیند و طول سفر آنها آیتم باز‌نگری قرار گرفته است. نگران همین هستید که زمانی به خانه میرسید خیلی هوا گرم یا این که خیلی سرد است؟ حتی میتوانید سیستم را طوری برنامهریزی نمایید که اهمیت وارد شدن به خانه، موزیک پخش خدمات منزل هوشمند چیست شود. برخی از مدلهای زنگ در ویدئویی حتی تشخیص چهره نیز انجام میدهند، به این معنی که سوای نشان دادن افراد پشت در، می تواند به شما بگوید چه کسی آنجاست. در سیستم هوشمند پرده برقی می تواند در رخ نیاز کاربر بصورت اتوماتیک در دوران های متعدد و یا این که تحت عواملی همچون تمایز شدت نور داخل و خارج ساختمان و یا شدت گرمای محفظه باز و بسته شوند سوای آنکه نیاز به صرف وقت و انرژی خاصی جهت مدیر موقعیت پرده ها باشد. از یک ماژول LCD 16×2 برای نمایش حالت اسباب و اثاث خانگی به کار گیری می کنیم که مستقیماً در وضعیت 4 بیتی به آردوینو متصل می شود. به جهت اینکه به موقع بدانند ترجیحات مشتریان چیست، آن‌ها از شبکه های عصبی پیشرفته ای استعمال می کنند که حجم متعددی از دیتا ها را پردازش می کند. درواقع آنان استفادة خود از تلفن ملازم را رئیس می کنند تا همسرشان هم به تبع آن‌ها و به نحوه آنها از تلفن همراه به کارگیری کند یا این که حداقل بهانهای به جهت توجیهکردن مصرف افراطی از تلفن یار نداشته باشد. درصورت این، در حالتی‌که خیال غلط یا سوءتفاهمی راجع به مصرف تلفن ملازم وجود داشته باشد، فرد کارایی می‌نماید با آگاهسازی بهموقع همسر خود از تکرار چالشها خودداری کند. در رئیس انفعالی، شخص به هنگام تجربة واهمه با انکار وجود مسئلة جدی، بیفایدهدانستن مبادرت یا دلیلتراشی به جهت خلق و خوی همسر که آن‌ها را به ترس انداخته است به نوعی آن را توجیه می کنند و رخ مسأله را حداقل بهصورت موقت پاک خرید خانه هوشمند شیائومی میکنند.