تعمیرات برج خنک کننده – مجموعه اقدامات جهت بازسازی و بهسازی برج خنک کننده

1- برج خنک کننده مدارباز مرطوب یا تر: همین دسته دستگاه اهمیت ایجاد یک تراز تبادل تماس مستقیم میان هوا و آب باعث کمتر دمای آب میشود. در سطح بعد، هوا از ما در بین منافذ پکینگ مدیا در برج خنک کن عبور کرده و در تماس مستقیم اهمیت جریان آب ریزشی در تمامی لایههای پکینگ برج خنک کننده قرار می گیرد. 4. گونه سیالی که قرار است بوسیله برج خنک کاری شود. در کنار همین موردها می بایست ارتفاع بالای سازه که به طور معمول در چهارده متری می باشد و به تبع نیاز به اجرای تمهیدات دسترسی را مورد توجه قرار داد. راندمان حرارتی این سیستمها جریان مخالف عموما در مکان هایی دارای رطوبت نسبی پایین، فراتر از دسته جریان متقاطع یا کراس فلو می باشد. اکثری از قطعات برج خنک کننده در عصر زمانبندی معین نیاز به بازرسی ، تعمیر و یا این که بده بستان دارند، بازرسی قطعات بایستی طبق جدول زمانبدنی شکل پذیرد. تعمیر برج خنک کننده شامل اقداماتی جهت احیا و ارتقاء راندمان کولینگ تاور میباشد. جریان آب پس از گذر از لایههای پکینگ مدیا در گونه مکعبی از قسمت های زیرین لایه اخیر سطح ها خنک کننده (پکینگ مدیا) در تشتک (Cooling Tower Basin ) توده آوری می گردد. صرفا وظیفه این قطعات همین هست که قطرات آب را به ذرات ریزتر تبدیل نمایند و سطح انتقال حرارت را ارتقاء دهند تا انتقال حرارت در بین آب وهوا محل ورود به آسانی انجام شود. از همین رو استفاده از سیستم های پلیمری در تعمیر برج های خنک کنند در درحال حاضر بهره برداری حیاتی عمر کمتری نسبت به استعمال از محصولات تعمیرات پلیمری در بدو ایجاد می باشد ( همین مسئله در تکرار تعمیرات بنا های بتنی برج خنک کننده در جنوب مرز و بوم در بازه زمانی 24 تا 36 ماهه به وضوح قابل رویت می برج خنک کننده جریان طبیعی باشد). مجموعه متشکل از اشخاص متخصص اصلی بهره گیری از دستگاه های پیشرفته، اهمیت بالاترین سکو و ناچیز ترین نادرست عیب و نقص‌ کل دستگاه ها از پاراگراف پکینک ها را شناسایی و آغاز به برطرف کردن آن ها می کنند. 3. قابلیت و امکان ساخت تنفس بتن پس از آب بندی و نگهداری دارای هدف خروج رطوبت در حین بهره برداری . 1. هزینه بهره برداری از همین برج ها تحت می باشد و علت آن نیز به فقدان هد پمپ می باشد.