تصویر زیر پیستون ریختگی را نشان می دهد

تقریباً همگی پیستون های مدرن اهمیت دریچه ای میباشند که مسافت ای را در اطراف دریچه ها در بالای ضربه پیستون ایجاد می کند. بعضا موتورهای Briggs & Stratton از رینگ های روغنی سه تکه ای استعمال می­کنند که دارای دو شیار و یک فنر می­باشد. این شرایط مرزی حیاتی فرض رسیدن به وضعیت پایدار حرارتی و در وضعیت متوسط فضایی و وقتی ، در بدور موتورهای 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000 و 5000 به دور در دقیقه بدست آمده اند. در همین رخ می توانیم شاهد 5000 به دور بر دقیقه باشیم و این به این معنی که شتاب به شدت بالا . زمانی که پیستون ها شروع به حرکت می کنند، فشار بالا و جریان ثابت تولید می شود. مهم استفاده از برگه ای که در پشت پیستون ها قرار دارد، می قدرت فشار و دبی را تغییر‌و تحول اعطا کرد (حرکت پیستون ها را می قدرت فراوان یا این که ناچیز نمود). در صورت بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی مرحله فشار گیر دارای دارای جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این زمان مرحله فشار گیر اهمیت به طور تمام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی فعالیت روبشی است که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه این فعالیت موتور آهسته تر کار می نماید و تداوم پیستون ارتقا پیدا می کند.زدن پیستون معمولا فقط در موتور های کهنه ای مشاهده می شود که جدار سیلندر های آنان ساییده شده و دامنه پیستون آنان ساییده و یا این که شکسته شده است. زدن سوپاپ بر اثر خوردگی تپت بوده و صدای چیک ، چیک ، چیک .. یعنی شبیه صدای جغجغه آچار بوکس از زیر کاپوت شنیده می شود. عامل دارای این رخنه خوردگی رسوب دوده و لجن روی جداره و شیارهای حلقه است. قطر حلقه پیستون اندکی از قطر سیلندر عمده است. عمده رینگ های وایپر موتورهای Briggs & Stratton با لبه پخ می­باشند. رینگ های همین قطعه به عمل رفته در موتورهای کوچک عموما شامل حلقه فشاری، حلقه وایپر و حلقه روغنی می­باشند. رینگ وایپر ضخامت یکنواختی از لایه روغن را به جهت روانکاری مرحله مماس حلقه فشاری ساخت می­کند. همین باعث افزایش واحد فشار (میزان نیروی اندازه گیری شده بر بر روی تراز مماس رینگ) اعمالی بر روی جداره سیلندر میشود. رینگ پیستون کناره پررنگ هم رینگی هست که تراز مماس آن کلیدی تحدب بوده و روانکاری در میان رینگ پیستون و جداره سیلندر را یکنواخت تر انجام می­دهد. رینگ روغنی از فشار داخلی رینگ پیستون و فنر و فشار واحد بالای ساخت شده به وسیله تراز مماس پاره ای که شیارهای رشته رشته تولید می­کنند به کار گیری می­کند. اتصال شعاعی به وسیله فشار داخلی رینگ پیستون برقرار می­شوند. موتور شعاعی همانند هر مدل موتور چهار دوران پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع داراست . در اين حالت كه رينگ داراي پلة خارجي می باشد ، پلة خارجي بايد به سمت پايين بوده تا مثل رينگ گونه c کار كرده و اين مدل رينگ نيز در دومين جارينگي ، رينگ هاي كمپرسي مورد به کارگیری مي گيرد . در حالتی که صدا از سوی جعبه دنده باشد که فرسودگی پیدا کرده می باشد ، جور صدا فرق می کند و در این رخ لرزش هایی در جور دنده احساس می شود . سوراخ ها یا شکاف هایی در مرکز شعاعی حلقه قرر دارند که جریان آزادانه روغن به سمت مخزن روغن را ممکن می­سازند. آنچه مشاهده می نماییم عملکرد پمپ پیستونی هیدرولیک شعاعی را نشان می دهد. پمپ پیستونی هیدرولیک چیست؟ دیتاها واجب دارای ارتباط حیاتی بازدهی پمپ ها بوسیله سازندگان ارائه می شود. بازده یک پمپ به عامل ها گوناگونی نظیر مقدار دقت به عمل رفته در ساخت، وضعیت مکانیکی اجزا و غیره بستگی دارد. همین قطعه به تیتر جزء متحرک محیط احتراق بایستی توانایی تحمل نوسانات فشار، تنش های دمایی و بارهای مکانیکی را دارا باشد. همین حلقه ها سبب می شوند که فشار ناشی از حجمی و احتراق در محفظه سیلندر حبس شده و مانع رد نمودن کمپرس شود. رینگ وایپر که گاه حلقه پاک کن، رینگ ناپیر، یا حلقه فشاری زاپاس هم نامیده می­شود، دومین رینگ آن‌گاه از تاج پیستون است. چهارمین تراش سیلندر : پیستون بایستی 1 میلیمتر یا این که 04/0 اینچ بزرگتر باشد . اولین تراش سیلندر : پیستون باید 25/0 میلیمتر یا 01/0 اینچ پیستون tu5 عظام بزرگتر باشد . تاج پیستون می تواند به سه شکل صاف ، محدب و یا این که مقعر طراحی گردد . از اهمیت ترین نصیب های پیستون ، تراز بالایی آن می باشد ، رخ مرحله بالای پیستون بر روش احتراق مخلوط سوخت و هوا تاثیر می گذارد.و درصورتیکه مرحله بالایی پیستون به مهربانی طراحی شود اختلاط ادغام سوخت و هوا خوبتر شده و سبب ساز ساخت توان بهینه می شود. رینگ های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی هم برای عایق بندی گوشه و کنار احتراق بهره می­گیرند. شیارهایي هم بر روي گوشه و کنار پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه میزان همین شیارها بیش از حد داده شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون بایستی مسلما بده بستان گردد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت پیستون یاماها ۴۰۰.