انگلیس 2 میلیون دوز اضافی از واکسن COVID-19 Moderna را تأمین می کند

محتوای مقاله

دولت در یک بیانیه روز یکشنبه گفت ، انگلیس دو میلیون دوز اضافی از نامزد واکسن COVID-19 Moderna Inc را تأمین کرده است.

به دنبال آخرین معامله ، انگلیس برای حدود 3.5 میلیون نفر به دوز کافی نامزد واکسن Moderna دسترسی دارد. بر اساس این بیانیه ، به طور کلی ، از 7 سازنده مختلف به 357 میلیون دوز واکسن دسترسی دارد.

وزیر بهداشت انگلیس ، مت هانکوک ، در بیانیه گفت: “با داشتن طیف گسترده ای از نامزدهای واکسن در نمونه کارها ، ما آماده استقرار واکسن هستیم در صورتی که آنها از تنظیم کننده داروهای ما تأیید دریافت کنند ، از کسانی که بیشترین سود را خواهند داشت.”