طرح اولیه تور لحظه آخری – شستشو و تکرار

152 km ما‌نده به پایان: به نظر می برسد دیوانگی شروع به پایان رسیده است زیرا گروه بلوز زردها شامل گراینت توماس و تادج پوگاکار در اوج صعود شتاب خود را کمتر می دهند. وات ون آئرت به او می چسبد البته یوناس وینگگارد مهم تی شرت رنگ زرد در عقب باقیمانده است. او 1.5 km از این صعود باقی مانده است و سعی فوق العاده ای به جهت پاک ماندن انجام می دهد. 154.5 km ما‌نده به پایان: فرانک بونامور به صعود در جلوی مسابقه حمله می نماید و 10 تا 12 ثانیه از زمین مسافت می گیرد. در فاصله 50 متری تا قله صعود جلوتر از او حرکت می کنند. Powless و Juul Jensen حیاتی مسافت وقتی نه ثانیه به اوج می رسند. مسافت دربین طلاق و پلوتون هم اکنون 2’41 اینچ است، بنابراین درحال حاضر تماما مشخص و معلوم شده است. تادج پوگاکار همچنان به جلو بردن پلوتون ادامه می‌دهد و یوناس وینگگارد را ناچار می نماید دنبال کند، گراینت توماس بالا رفته و به رقبای GC پایبند است. 182 کیلومتر باقی مانده به پایان: تادج پوگاکار خود را به جلوی پلوتون می موفقیت و به جهت استراحت جزئی خویش به رویکرد می افتد. مایکل متیوز در نزدیکی جلو شناور می باشد و تادج پوگاکار خویش را حدود 10 سوار پشت سر رهبران قرار می دهد. مایکل متیوز آخری نفری می باشد که کارایی میکند تا از زمین بیرون شود، ولی نزدیک‌ترین سوارکاران به او فوراً به جهت تطبیق حساس شدت او به حرکت خود ادامه می‌دهند. هر چند به حیث می رسد افزایش کووید-19 در تور دو فرانس هنوز نسبتاً پایین در اختیار گرفتن است، سواران بیشتری بدون چاره به سوراخ مسابقه به این سایت برهان آن هستند. 176 km باقی‌مانده به پایان: یک‌سری سوراخ در پلوتون وجود دارد. یک‌سری لحظه پس از اسپرینت بود که یکسری از سوارکاران تهدید کردند که از زمین خارج می شوند البته آن‌ها آرام شدند و مجدد به مجموعه پیوستند. پریموز روگلیچ عقب‌تر به پلوتن پیوسته هست چون شتاب آنان به شتاب کاهش می‌یابد. ژول جنسن و پاولس جلوتر از گروه با پلوتن سواران از گزاره کودک های GC جلو می روند. در قبلی عمل نمی کرد پلوتون حدود 60 سوار دارااست و به طور کامل در جاده پخش شده است.