ایکس بادی (xbody) چیست

زیرا شخص در همین چند سال خواهان محصولاتی بوده که اقلام ملازم متعددی داشته باشند. البته این روش نیز در صورتی که ناآگاهانه آیتم به کار گیری قرار گیرد، ممکن است عوارضی را به همپا داشته باشد. این نکته را فراموش نکنید که درمان اهمیت استفاده از جریان الکتریکی، بخشی شناخته شده از تکنیکهای فیزیوتراپی است. درحال حاضر دارای همین توصیفات احتمالاً این پرسش را از خودتان پرسش کنید که آیا فرستادن همین پالسهای الکترونیکی موجب صدمه رساندن به تن خواهد شد و اساسی عوارض میباشد و مخصوصاً برای قلب زیانبخش خواهد بود؟ همین ضربات اضافه، انقباض ماهیچهها را به وسیله لباس تمرین ایکس بادی تنظیم میکند. با محدود نمودن جلسات ایکس بادی به جلسات ۲۰ دقیقه ای، داشتن دست‌کم دوره استراحت دو روزه میان جلسات و داشتن مربی منحصربه‌فرد به جهت چک وضعیت بدنی هر فرد می تواند ورزشی عالی و فارغ از عوارض داشته باشد. در هر تمرین 20 دقیقه ای اهمیت این تکنولوژی در میان 500 تا 700 کالری انرژی مصرف می شود که با 2 توشه تمرین نمودن در هفته نیاز ورزشی شما برطرف می گردد. ایزوتوپ های زیرکونیم به جهت او‌لین توشه در کشور ایران با استفاده از همین طرز اصلی پیروزی تجزیه شدند. به این ترتیب شعباتی که ذیل حیث آرم تجاری ایکس بادی ایران در کنار نیز فعالیت می نمایند را ایکس بادی، شعب اورجینال نامیدیم. ایکس بادی ایران، اولین شعب EMS در کشور‌ایران می باشد که بنیان گذار همین سیستم آقای علی سهیلی، نماینده رسمی پیشین ایکس بادی بوده و شعب پاسداران، فرشته، فرمانیه، سهروردی، شهرک غرب، تهرانپارس ذیل نظر ایکس بادی کشور ایران عمل می کنند. اگر چه جریان الکتریکی ایکس بادی تاثیری بر عضله قلب ندارد ولی خوب تر میباشد کسانی که در قلب آن ها دستگاه ضربان ساز یا Pacemakers به فعالیت رفته از همین طریق به کارگیری ایکس بادی ولنجک نکنند. اگرچه درباره اثرات و نتایج ایکس بادی مطالعات عالی و قابل اتکا پاره ای شکل گرفته می باشد ولی کمتر گزارشی مبنی بر وجود عوارض و معایب آن منتشر شده است. علاوه بر این، تمرینات ایکس بادی باعث می شوند که متابولیسم تن ارتقاء یابد . تمرینات ایکس بادی منجر تقویت هماهنگی عصب و عضله و رشد توان به کارگیری ماهیچه‌ها در گونه های ورزش های سرعتی، قدرتی و انفجاری می شود. چربی سوزی بالا در ایکس بادی به علت سرگرم شدن همگی ماهیچه ها تن فرد همچون ماهیچه ها اسکلتی، عضله قلب و سیستم تنفسی میباشد . اکثری معتقد هستند که جریان الکتریکی میتواند عارضه ها جانبی داشته باشد و حتی به قلب هم ضرر و زیان برساند.