انواع پروتز چانه و فک (مزایا،عکس،نحوه گذاشتن پروتز و مراقبت ها)

به جهت جلوگیری از تکان تناول کردن پروتزها و هماهنگ ماندن فرم آن، می بایست تا مدتی به آن نواحی فشار نیاورد. افرادی که زنخدان آن ها عقب رفته است. همین ژلها به وسیله بدن جذب میشوند، به این عامل غیردائمی میباشند و پس از 6 ماه چانه به وضعیت نخستین خویش بازمیگردد. پس از جانمایی نیز، برشهای ایجادشده کلیدی بخیههای جذبی در باطن دهان و بخیههای کشیدنی خارج از دهن بخیه می گردند که ره دوی آنها پس از 10 روز جذب و یا این که کشیده میشوند. کبودی و تورم ممکن می باشد تا شش هفته پس از کار ارتفاع بکشد. در همین موارد، در شکل رغبت فرد، انجام پروتز مجدد صورت میگیرد و بهصورت دورهای قابل تکرار است. همچنین در صورت نامساعد و نارضایتی از سرانجام بهدستآمده، می توان همین نتیجه ها را مجدد نوسازی کرد. غالباً ژلهای غیردائمی به جهت پروتز به کارگیری می‌شوند تا در صورت نارضایتی فرد، بتوان نتایج بهدستآمده را تغییر داد و یا تصحیح کرد. از لحظه کشیده شدن دندان ها تا حدود 12 هفته بعد، می تواند از پروتزهای موقت و فوری به کارگیری کرد. همین فعالیت غالباً سرپایی و طی مدت 45 دقیقه انجام میگیرد که پسازآن بیمار میتواند به انجام فعالیتهای روزانه خود بازگردد. چراکه فشار به همین نواحی در روزهای اول می تواند سبب ساز حرکت ژل و یا این که چربی شود. همین امر سبب ساز شده هست که تعداد عمل های زیبایی و پلاستیکی فروش پروتز فک ارتقاء یابد. تعداد زیادی از افرادی که قصد دارا‌هستند به بهبود رخ چانه خویش بپردازند از فعالیت بینی هم برای اصلاح صورت بینی خود استعمال مینمایند زیرا گاهی اوقات تبارک بودن بینی سبب می گردد که زنخدان ریز به نظر برسد. بها پروتز چانه به تخصص جراح، جور پروتز به کار رفته و طرز جراحی گزینش شده بستگی دارد. و به جهت کسانی که به دنبال شیوه غیر جراحی هستند(زاویه دار کردن فک و صورت) بهترین شیوه معالجه و تعیین خواهد بود .در همین عمل کلیدی ایجاد برشهایی برای جاگذاری پروتز و مکانیابی مطلوب جای پروتزها و مقدار پروتز موردنیاز، جانمایی پروتزها انجام میگیرد. پروتز پارسیل رویه حلی ساده به جهت پر کردن جای خالی دندان از دست رفته است و زمانی به کار گیری میشود که چند دندان سلامت در هر فک و در سطر دندان وجود داشته باشد. درحالیکه تزریق چربی و ژل، به دلیل مواد کم و ظریف و طبیعی بودن نتیجه، زیاد مؤثرتر و پرطرفدارتر است. روشهای سنتی غالباً به 7 تا 10 روز زمان به جهت ریکاوری نیاز داشت، درحالیکه تزریق به مدت کمتری به جهت بهبودی نیاز دارد و همچنین درد، کبودی و ورم کمتری در این نواحی نسبت به روشهای سنتی دیده میشود. خوب تر است سپس از جراحی پروتز ، دست‌کم به مدت 6 هفته از قرار گیری زیر نور مستقیم فروش پروتز فک خورشید پرهیز کنید.

آشنایی با کاربردهای لوله کاروگیت - ایسنا
مطلب جدید پیشنهادی