آیا می دانید نفقه کودک در عربستان چگونه است؟

نفقه فرزند مبلغی است که شوهر برای تأمین مایحتاج زندگی و رفع نیازهای مادی به زن و فرزندان خود از او می دهد و این وظیفه و مسئولیت پدر در قبال فرزندان پس از طلاق زن است. باید نفقه فرزندان خود را به هر صورت اعم از پول و غذا و مسکن و پوشاک و دارو و غیره نفقه کند این نفقه بستگی به وضع مالی شوهر دارد و اگر معسر باشد و از وضع مالی خوبی برخوردار نباشد. بیش از برآورده شدن نیازها بر او واجب نیست، اما اگر وضع مالی خوبی داشته باشد باید در تمام نیازهای فرزندان خرج کند.

شایان ذکر است که قاضی حق دارد در صورت اقامه دعوای زوجه تنها پس از گذشت دو هفته از تاریخ اقامه دعوی علیه زوج (شوهر سابقش) حکم صادر کند تا مادر بتواند خرج کند. با توجه به اینکه حکم صادره پس از صدور اولین حکم قابل اجرا است و همچنین شایان ذکر است که ارزش نفقه اولاد با تغییر وضعیت مالی شوهر اعم از ثروتمند بودن یا نبودن شوهر می تواند تغییر کند. این نفقه در مواردی که قانون معین می کند نیز قابل ضبط است.

ترجیح نفقه بر اولاد

انفاق فرزندان نزد خداوند متعال شایستگی زیادی دارد، چنانکه بر هر شوهری در حد توان واجب است، مردی که بتواند نفقه کند یا ندهد، از بزرگترین گناهان بر همان شوهر یا فرزندان است.

 نفقه اولاد بعد از طلاق زن وظیفه و تکلیف پدر در قبال فرزندان است چنانکه باید در هر صورت اعم از پول، غذا، مسکن، پوشاک، دارو و غیره از فرزندان خود خرج کند. این نفقه بستگی به وضعیت مالی شوهر در صورت معسر بودن دارد و مقرون به صرفه نیست، بنابراین انجام بیش از رفع نیاز بر او واجب نیست و ارزش نفقه فرزندان با تغییر آن تغییر می کند. وضع مالی شوهر اعم از اینکه متمکن باشد یا نباشد و این نفقه نیز در مواردی که قانون معین می کند قابل اسقاط است. برای گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی در تهران می توانید از سایت میعاد عدالت کمک بگیرید.

نحوه محاسبه نفقه فرزند در عربستان سعودی نسبت به حقوق

برای محاسبه نفقه اولاد پس از طلاق زن از شوهر در پادشاهی عربستان مکانیزم مصوبی وجود دارد که پدر پس از طلاق از همسرش باید نفقه فرزندان خود را بپردازد و این نفقه مبلغی است که توسط دادگاه تامین می شود. شوهر به زن و فرزندان از او برای تأمین نیازهای زندگی و رفع نیازهای مادی آنها.اینکه طلاق صورت گرفته و شوهر از همسرش جدا شده است ولی حقوق و تکالیف و تکالیفی بر عهده پدر در قبال فرزندان است تا تضمین شود. فرزندان او زندگی آبرومندانه ای داشته باشند، زیرا طلاق پدر و مادر باید موضوعی باشد که فرزندان مطلقاً به آن ربطی نداشته باشند و حقوق مشروع آنها از نفقه ساقط نشود به دلیل شکست رابطه زناشویی بین والدین و جدایی آنها از یکدیگر.

نفقه اولاد در پادشاهی عربستان سعودی بر اساس آموزه های شرعی محاسبه می شود، بنابراین پس از وقوع طلاق بین زوجین و جدایی از یکدیگر، نفقه فرزندان باید با توافق طرفین و معلوم بین شوهر جدا شده باشد. زوجه بدون مراجعه به دادگاه ها و ادارات و قضات به طوری که توافق کنند که شوهر مبلغ معینی را اعم از اینکه این پول زیاد یا کم باشد به فرزندان و همسرش بپردازد و در صورت اختلاف نظر بین آنها برای صدور حکم نفقه فرزندان به قاضی تفویض می شود.

علما اتفاق نظر دارند که نفقه اولاد در همه حال بر عهده پدر است لذا انفاق فرزندان با حضور پدر واجب نیست نفقه اولاد شامل مسکن و خوراک و آشامیدنی است. پوشاک و تحصیل و غیره که طفل به آن احتیاج دارد و در هر دو مورد به آن توجه می شود در مقدار نفقه احوال شوهر آنجا که گفت: «قَالْ أَمْدَهُ أَمْلَهُ» یا اینکه با توجه به وضعیت مالی او نیز وضعیت ضعیف یا متوسطی دارد.

نفقه فرزند در پادشاهی عربستان بر اساس آموزه های شرعی از حقوق پدر در عربستان با کسر بخشی از حقوق نفقه فرزندان محاسبه می شود که در آنجا قضاوت نیمی از حقوق شوهر در این کشور جایز است. در صورت حكم نفقه فرزندان او و نفقه مستقيماً از حقوق شوهر كسر مي‌شود، نصف حقوق كسر مي‌شود.

شرایط محاسبه نفقه فرزند از حقوق شوهر

هنگام محاسبه نفقه کسر شده از حقوق شوهر موارد زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

میزان درآمد، زیرا قاضی باید در تعیین میزان و درصد نفقه، درآمد را در نظر بگیرد.

میزان نفقه فرزند پس از طلاق در عربستان سعودی چقدر است؟

نفقه فرزند پس از طلاق در پادشاهی عربستان سعودی بین (1000 تا 1500 ریال سعودی به ازای هر فرزند در ماه) متغیر است و میزان نفقه ممکن است از پدری به پدر دیگر با توجه به شرایط مالی وی و شرایط خاص هر پدر متفاوت باشد. در تعیین میزان نفقه اولاد، وضعیت و وضعیت پدر در نظر گرفته می شود، زیرا موارد متعددی ذکر شده است که در محاسبه نفقه فرزند کسر شده از حقوق شوهر و نفقه زوج باید رعایت شود. طفل شیرخوار همان برادرانش است، به تناسب نفقه حق غذا و پوشاک و مسکن دارد که در قرآن کریم آمده است: و اگر باردار باشند.»

چه زمانی نفقه کودک در قوانین عربستان قرار می گیرد؟

قانون عربستان مجموعه ای از موارد را شناسایی کرده است که منجر به لغو نفقه کودک در پادشاهی عربستان سعودی می شود.

شامپاین هشدار می دهد صحبت های سخت درباره چین می تواند به تلاش ها برای آزادی کووریگ ، اسپاور آسیب برساند
مطلب جدید پیشنهادی